Πληροφόρηση Φαρμακοποιών

Πληροφόρηση Φαρμακοποιών - Εγκύκλιοι

Εγκύκλιος του Συλλόγου για Δεκέμβριο του 2013   (.doc, 61,5KB)

Εγκύκλιος του Συλλόγου για Ιανουαρίο/Φεβρουαρίο του 2012   (.doc, 156KB)

Εγκύκλιος του Συλλόγου για Νοέμβριο/Δεκέμβριο του 2011 (.doc, 125KB)

Εγκύκλιος του Συλλόγου για Σεπτέμβριο/Οκτώβριο του 2011 (.doc, 531KB)

Εγκύκλιος του Συλλόγου για Ιούλιο/Αύγουστο του 2011 (.doc, 155KB)

Εγκύκλιος του Συλλόγου για Μάιο/Ιούνιο του 2011 (PDF, 385KB)

Εγκύκλιος του Συλλόγου για Μάρτιο/Απρίλιο του 2011 (PDF, 462KB)

Εγκύκλιος του Συλλόγου για Ιανουάριο/Φεβρουάριο του 2011   (PDF, 390KB)

Εγκύκλιος σχετικά με την εκπρόθεσμη υποβολή λογαριασμών συμβεβλημένων με τον ΟΠΑΔ προμηθευρών   (PDF, 907KB)

Εγκύκλιος του Συλλόγου για Νοέμβριο/Δεκέμβριο του 2010   (PDF, 423KB)

Εγκύκλιος του Συλλόγου για Σεπτέμβριο/Οκτώβριο του 2010   (PDF, 307KB)

Εγκύκλιος του Συλλόγου για Ιούλιο/Αύγουστο του 2010   (PDF, 326KB)

Εγκύκλιος του Συλλόγου για τον Ιούνιο του 2010   (PDF, 402KB)

Εγκύκλιος του Συλλόγου για το Μάιο του 2010   (PDF, 346KB)

Εγκύκλιος του Συλλόγου για τον Απρίλιο του 2010   (PDF, 284KB)

Εγκύκλιος του Συλλόγου για τον Μάρτιο του 2010   (PDF, 265KB)

Εγκύκλιος του Συλλόγου για το Φεβρουάριο του 2010   (PDF, 192KB)

Εγκύκλιος του Συλλόγου για τον Ιανουάριο του 2010   (PDF, 228KB)

Εκτακτη εγκύκλιος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων   (PDF, 61,2KB)

Εγκύκλιος του Συλλόγου για το Δεκέμβριο του 2009   (PDF, 206KB)

Εγκύκλιος του Συλλόγου για το Νοέμβριο του 2009   (PDF, 249KB)

Εγκύκλιος του Συλλόγου για Σεπτέμβριο/Οκτώβριο του 2009   (PDF, 214KB)

Εγκύκλιος του Συλλόγου για τον Αύγουστο του 2009   (PDF, 180KB)

Εγκύκλιος του Συλλόγου για τον Ιούλιο του 2009   (PDF, 126KB)

Εγκύκλιος του Συλλόγου για τον Ιούνιο του 2009   (PDF, 152KB)

Εγκύκλιος του Συλλόγου για το Μαϊο του 2009   (PDF, 177KB)

Εγκύκλιος του Συλλόγου για το Μάρτιο του 2009   (PDF, 188KB)

Εγκύκλιος του Συλλόγου για το Φεβρουάριο του 2009   (PDF, 158KB)

Εγκύκλιος του Συλλόγου για τον Ιανουάριο του 2009   (PDF, 180KB)