Τα νέα μας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΦΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

Συνάδελφοι,
  στα κάτωθι μπορείτε να βρείτε σημαντική ενημέρωση από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο σχετικά με τη συνταγογράφηση ναρκωτικών.

Λεπτομέρειες στα επισυναπτόμενα:
1)ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟ ΠΦΣ
2)ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΦΣ