|
 
 Πληροφορίες για νέους φαρμακοποιούς
Πληροφόρηση Φαρμακοποιών - Πληροφορίες για νέους φαρμακοποιούς

Μέχρι 15% το περιθώριο κέρδους των φαρμακοποιών από το 2012

Μείωση του συνολικού περιθωρίου κέρδους των φαρμακοποιών σε όχι περισσότερο από 15%, από το 2012, προβλέπει η τρίτη επικαιροποίηση του «Μνημονίου Συνεννόησης για τις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής», που δόθηκε στη δημοσιότητα, σε ανεπίσημη μετάφραση, την Παρασκευή.

Περιλαμβάνει δε, όλες τις προϋποθέσεις και τα χρονοδιαγράμματα που προβλέπονται από την τρόικα.

Επισυνάπτεται η ανεπίσημη μετάφραση από το πρωτότυπο αγγλικό κείμενο της τρίτης επικαιροποίησης του Μνημονίου.
 
Σε ό,τι αφορά, συγκεκριμένα, τα φαρμακεία και τα φάρμακα προβλέπονται τα εξής:

Δράσεις για την τέταρτη αξιολόγηση (που πρέπει να έχουν υλοποιηθεί μέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου 2011)

Αύξηση της χρήσης των γενόσημων φαρμάκων

Η Κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα για να διασφαλιστεί ότι τουλάχιστον το 50% του όγκου των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται από τα δημόσια νοσοκομεία μέχρι το τέλος του 2011 θα αποτελείται από γενόσημα φάρμακα… (σελ. 9)
-

Τιμολόγηση των φαρμάκων

Η Κυβέρνηση (σελ.10):

- μεταφέρει την ευθύνη τιμολόγησης των φαρμάκων στον ΕΟΦ, καθώς και όλων των άλλων πτυχών της φαρμακευτικής πολιτικής στο Υπουργείο Υγείας, με σκοπό τον εξορθολογισμό των συστημάτων αδειοδότησης, τιμολόγησης και επιστροφής χρημάτων στους ασφαλισμένους για φαρμακευτικές δαπάνες.

- μειώνει το περιθώριο κέρδους των φαρμακείων στις τιμές λιανικής πώλησης άμεσα με μείωση 15-20%, ή έμμεσα με τη θέσπιση ενός συστήματος εκπτώσεων για τα φαρμακεία σε πωλήσεις πάνω από ένα προκαθορισμένο όριο.

- μειώνει το περιθωρίου κέρδους των εταιρειών χονδρικής που διανέμουν φαρμακευτικά προϊόντα κατά τουλάχιστον 1/3.

- ενημερώνει και δημοσιεύει τον πλήρη τιμοκατάλογο για τα φάρμακα στην αγορά, χρησιμοποιώντας τον νέο μηχανισμό τιμολόγησης. Συνεχίζει να τον ενημερώνει τακτικά σε τριμηνιαία βάση.

- αίρει τα όρια στις εκπτώσεις τιμών που χρησιμοποιούνταν όταν είχε εισαχθεί αρχικά ο τιμοκατάλογος.

Δράσεις για την πέμπτη αξιολόγηση (που πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του δεύτερου τριμήνου 2011)

Η Κυβέρνηση λαμβάνει πρόσθετα μέτρα για την προώθηση της χρήσης γενόσημων φαρμάκων μέσω (σελ. 21):

- της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής συνταγογράφησης από τους γιατρούς βάσει της δραστικής ουσίας.

- του ορισμού ενός χαμηλότερου κόστους συμμετοχής των ασθενών για τα γενόσημα φάρμακα που έχουν ουσιωδώς χαμηλότερη τιμή από την τιμή αναφοράς (κάτω από το 60% της τιμής αναφοράς) με βάση την εμπειρία κρατών-μελών της Ε.Ε.

- του καθορισμού της ανώτατης τιμής των γενόσημων φαρμάκων στο 60% των επώνυμων φαρμάκων που έχουν παρόμοια δραστική ουσία.
Δράσεις για την όγδοη αξιολόγηση (που πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου 2012)

Τιμολόγηση φαρμάκων

Από το 2012, τα περιθώρια κέρδους των φαρμακείων θα πρέπει να υπολογίζονται ως ένα κατ`αποκοπή ποσό ή μία κατ`αποκοπή αμοιβή σε συνδυασμό μ`ένα μικρό περιθώριο κέρδους, με στόχο τη μείωση του συνολικού περιθωρίου κέρδους σε όχι περισσότερο από 15%.

 

Πηγή:


 
 
 
 
 
site created and hosted by