Οδηγίες υποβολής συνταγών ταμείων

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΟΠΥΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΠΟ 1η ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 & ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΟΠΥΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΠΟ 1η ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 & ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ

29-06-2022
...περισσότερα
ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΟΠΥΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟ 01/10/2021

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΟΠΥΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟ 01/10/2021

01-02-2021
...περισσότερα
ΝΕΑ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΟΠΥΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟ 01/10/2020

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΟΠΥΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟ 01/10/2020

01-10-2020
...περισσότερα
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΣΤΟ ΔΙΛΟΦΜΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΣΤΟ ΔΙΛΟΦΜΑ

22-05-2020
...περισσότερα