ΦΣΜ

Στοιχεία επικοινωνίας Συλλόγου:

Φαρμακευτικός Σύλλογος Μαγνησίας & Αλμυρού Ν.Π.Δ.Δ Νόμος 3601

Ξενοφώντος 13- Ορφανοτροφείου,Βόλος T.K. 38333
24210 20270
24210 20270
info@fsmagnesia.gr