������������������������ ����������������

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ: Α)ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΣ ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ Β)ΣΕ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

 το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου στην πρόσφατη συνεδρίασή του αποφάσισε:
Α)τη δημιουργία Τράπεζας Αίματος για τα μέλη του Συλλόγου μας. Ο σκοπός αυτής της απόφασης είναι να προβούμε σε πράξη αλληλεγγύης και υψηλής κοινωνικής ευθύνης προς τα μέλη του Συλλόγου μας και τις οικογένειές τους, με σκοπό να συγκεντρωθεί ικανοποιητική ποσότητα αίματος για τη διάθεση σε περιπτώσεις που θα είναι αναγκαίες. Ειδικά σε τέτοιες εξαιρετικά ενδιαφέρουσες περιόδους που διανύει η κοινωνία μας, αυτού του είδους οι πράξεις θα πρέπει να αγκαλιαστούν απ όλα τα μέλη του Συλλόγου γιατί θα αποτελέσει σιγουριά και ελπίδα σε πιθανές δύσκολες καταστάσεις υγείας που ίσως να περάσουμε στο μέλλον.
Ζητούμελοιπόν να ληφθεί σοβαρά υπόψη από όλους και για αυτό το λόγο θα θέλαμε να δηλώσετε στο Σύλλογο, μέχρι την επόμενη Παρασκευή 29/05/2020, την διάθεσή σας για αιμοδοσία προκειμένου να καλεστεί η Κινητή Μονάδα Αιμοδοσίας στα γραφεία μας σε συγκεκριμένη ημέρα στο επόμενο διάστημα για να αρχίσει να γίνεται πράξη αυτή η απόφασή μας.
Β)Επίσης, με αφορμή την πρόσφατη απόφαση της μείωσης της προμήθειας της Τραπέζης Πειραιώς για το POS, για όλα τα μέλη του Συλλόγου μας στο 0,7% μετά από πρωτοβουλία του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, με δυνατότητα περαιτέρω μείωσης στο επόμενο διάστημα, σας ενημερώνουμε ότι σήμερα το πρωί σε συνάντηση του Συλλόγου μας, με το διευθυντή της Τραπέζης Πειραιώς στο Βόλο, μας ενημέρωσε ότι προς το τέλος του μήνα θα είναι διαθέσιμα δύο χρηματοδοτικά προγράμματα για εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών της Τράπεζας Πειραιώς που θα αφορούν την ενίσχυση της οικονομικής ρευστότητας των φαρμακείων μας για την επόμενη πενταετία προκειμένου να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις μας ακόμα περισσότερο. Για περισσότερα στοιχεία απευθυνθείτε στα υποκαταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς, της Τράπεζας στην οποία έχουμε την συνεργασία με το Διανεμητικό Λογαριασμό.