������������������������ ����������������

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

Συνάδελφοι, σας ενημερώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, στο επόμενο χρονικό διάστημα  θα προβεί σε ελέγχους των φαρμακείων, προκειμένου να διαπιστωθεί η παρουσία των αδειούχων φαρμακοποιών κατά την ώρα λειτουργίας τους.
Σκοπός του Συλλόγου δεν είναι να επιβάλλει ποινές αλλά να συνετίσει πιθανές περιπτώσεις συναδέλφων που παραβαίνουν το Νόμο 4512/2018 άρθρο 257, ο οποίος αναφέρει τα εξής : «Τα φαρμακεία λειτουργούν υπό τη διαρκή παρουσία και επίβλεψη αδειούχου φαρμακοποιού. Εφόσον, κατόπιν ελέγχου των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων, διαπιστωθεί ότι φαρμακείο δεν λειτουργεί υπό την παρουσία και επίβλεψη αδειούχου φαρμακοποιού, επιβάλλεται στον κάτοχο της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του φαρμακείου χρηματικό πρόστιμο πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, με απόφαση του Δ.Σ του Ε.Ο.Φ., ανάλογα με τη σοβαρότητα και τη συχνότητα της παράβασης.»

Πρόθεσή μας είναι να βελτιώσουμε τις λειτουργίες των φαρμακείων μας προκειμένου να αναβαθμίσουμε ακόμα περισσότερο το επάγγελμά μας.
Στο επόμενο διάστημα θα υπάρξουν ανάλογες τέτοιες πρωτοβουλίες.
Θερμή παράκληση, όπως το παρών ενημερωτικό σημείωμα ληφθεί σοβαρά υπόψιν από όλους.