������������������������ ����������������

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΑΡΓΙΕΣ Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Συνάδελφοι,
 σας παραθέτουμε ενημέρωση για την απαγόρευση λειτουργίας Φαρμακείων κατά τις αργίες της Μεγάλης Παρασκευής και της Δευτέρας του Πάσχα.
Περισσότερες λεπτομέρειες στο επισυναπτόμενο έγγραφο που ακολουθεί:

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΑΡΓΙΕΣ Μ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ&ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΠΑΣΧΑ