������������������������ ����������������

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ

Συνάδελφοι,

σας παραθέτουμε την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φαρμακευτικού Συλλόγου Μαγνησίας για διακοπή της δεύτερης επικουρικής ομάδας εφημερίας.


Λεπτομέρειες στο επισυναπτόμενο:
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Φ.Σ.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ