�������������� ������ ���������������� ��������������������

ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

Συνάδελφοι,
Σας ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ότι κάθε χρόνο οι καταστάσεις απογραφής ναρκωτικών πρέπει να υποβληθούν σύμφωνα με τον νόμο έως 15 Ιανουαρίου στις αρμόδιες Περιφέρειες, όπως ο Νόμος ορίζει, αλλιώς επιβάλλονται οι σχετικές ποινές.
Ως εκ τούτου, εκτυπώστε τον πίνακα που ακολουθεί και απογράψτε τα ναρκωτικά που έχετε στο φαρμακείο σας, ώστε από 2 έως 15 Ιανουαρίου να τα καταθέσετε (εις διπλούν) στην Δ/νση Υγείας Ν. Μαγνησίας .

Λεπτομέρειες στα επισυναπτόμενα:
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ