�������������� ������ ���������������� ��������������������

ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

Συνάδελφοι,
Σας ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ότι κάθε χρόνο οι καταστάσεις απογραφής ναρκωτικών πρέπει να υποβληθούν σύμφωνα με τον νόμο έως 15 Ιανουαρίου στις αρμόδιες Περιφέρειες, όπως ο Νόμος ορίζει, αλλιώς επιβάλλονται οι σχετικές ποινές.
Ως εκ τούτου, εκτυπώστε τον πίνακα που ακολουθεί και απογράψτε τα ναρκωτικά που έχετε στο φαρμακείο σας, ώστε από 2 έως 15 Ιανουαρίου να τα καταθέσετε (εις διπλούν) στην Δ/νση Υγείας Ν. Μαγνησίας .
Υπάρχει η δυνατότητα να την εκτυπώσετε και από την Ιστοσελίδα του Συλλόγου μας.

Λεπτομέρειες στα επισυναπτόμενα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΣΕΛΙΔΑ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΣΕΛΙΔΑ 2

ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΣΕΛΙΔΑ 3

ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΣΕΛΙΔΑ 4

ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΣΕΛΙΔΑ 5

ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΣΕΛΙΔΑ 6

ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΣΕΛΙΔΑ 7

ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΣΕΛΙΔΑ 8

ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΣΕΛΙΔΑ 9

ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΣΕΛΙΔΑ 10

ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΣΕΛΙΔΑ 11

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ