���� ������ ������

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ Α ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΦΣΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΤΟΥ ΔΙΛΟΦΜΑ 2023

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας παραθέτουμε την πρόσκληση της Α Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης τόσο του Συλλόγου μας, όσο και του ΔΙ.ΛΟ.Φ.ΜΑ., για την Δευτέρα 24 Απριλίου 2023, στα γραφεία του Συλλόγου μας στις 19:00 το απόγευμα, σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Τετάρτη 26 Απριλίου 2023 και ώρα 19:00 το απόγευμα, στα γραφεία του Συλλόγου μας.
Λεπτομέρειες στα επισυναπτόμενα:
1)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ Α ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΦΣΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
2)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ Α ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΛΟΦΜΑ