���� ������ ������

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Συνάδελφοι,

ενημερωθήκαμε  από την ΚΜΕΣ, ότι μόλις αναρτήθηκαν τα δικαιώματα για τον προσωπικό ιατρό μηνός Ιανουαρίου. Όσοι συνάδελφοι έχουν ολοκληρώσει την υποβολή, θα μπορούν να υποβάλουν τιμολόγιο για τον προσωπικό ιατρό Ιανουαρίου και τον επόμενο μήνα.