���� ������ ������

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΤΙΓΡΙΠΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Συνάδελφοι,
σας αποστέλλουμε οδηγίες για την υποβολή προσωπικού γιατρού και τις διενέργειες αντιγριπικού εμβολιασμού μηνός Δεκεμβρίου.
Λεπτομέρειες στο επισυναπτόμενο:
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΙΠΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ