���� ������ ������

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ- ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΕΞΩΘΕΣΜΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Συνάδελφοι,
σας παραθέτουμε έκτακτη ενημέρωση για τη σημερινή ψήφιση του νόμου περί συγχωνεύσεων - συμπράξεων φαρμακείων και καταγγελία για εξωθεσμική παρέμβαση.
Λεπτομέρειες στο επισυναπτόμενο:
ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ- ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ -  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΕΞΩΘΕΣΜΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ