���� ������ ������

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Φ.Σ.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Σας παραθετουμε Δελτίο Τύπου σχετικά με την νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φαρμακευτικού Συλλόγου Μαγνησίας.
Λεπτομέρειες στο επισυναπτόμενο:
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΦΣΜΑΓΝΗΣΙΑΣ