���� ������ ������

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΥΑΛΙΩΝ ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΑΣ

Συνάδελφοι,
σας παραθέτουμε ενημέρωση σχετικά με τους ελέγχους της Περιφέρειας για την διάθεση γυαλιών πρεσβυωπίας από τα φαρμακεία .
Λεπτομέρειες στο επισυναπτόμενο:
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΦΣΜΑΓΝΗΣΙΑΣ