���� ������ ������

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΤΛΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΩΝ

Συνάδελφοι,
σας παραθέτουμε ενημέρωση αναφορικά με την  άντληση ασφαλιστικών ενημεροτήτων.
Λεπτομέρειες στο επισυναπτόμενο:
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΤΛΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΩΝ