���� ������ ������

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΣΕΔ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ(OTP)

Συνάδελφοι,
σας παραθέτουμε ενημέρωση για την έναρξη γνωματεύσεων ΣΕΔ με χρήση ειδικού κωδικού μίας χρήσης για την επιβεβαίωση εκτέλεσης (OTP).
Λεπτομέρειες στα επισυναπτόμενα:
1)ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΣΕΔ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
2)ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΣΕΔ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ