Χρήση cookies

Χρήση cookies

O Διαδικτυακός Ιστότοπος μπορεί να χρησιμοποιεί ή να φιλοξενεί cookies για την εξατομίκευση των υπηρεσιών του προς τους επισκέπτες / χρήστες του. Τα cookies βοηθούν στη συλλογή δεδομένων για στατιστικούς λόγους ή για την εξατομίκευση της εμπειρίας του επισκέπτη / χρήστη κατά την περιήγηση του στον Ιστότοπο.  

Ο επισκέπτης/χρήστης του Ιστότοπου μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα περιήγησης του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του Ιστότοπου είτε να μην αποδέχεται τη χρήση cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του Ιστοτόπου δεν επιθυμεί τη χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση σε ορισμένες από τις υπηρεσίες αυτές. Επίσης, ο Διαδικτυακός Ιστότοπος δύναται να καταγράψει και προς τούτο συναινεί ρητά ο επισκέπτης/χρήστης τη διεύθυνση IP του η οποία αξιοποιείται αποκλειστικά για τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.