Τα νέα μας

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 2023

Συνάδελφοι,

Σας ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ότι κάθε χρόνο οι καταστάσεις απογραφής ναρκωτικών πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά, σύμφωνα με τον νόμο στις αρμόδιες Περιφέρειες, αλλιώς επιβάλλονται οι σχετικές ποινές. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των καταστάσεων  (εις διπλούν) στην Δ/νση Υγείας Ν. Μαγνησίας, είναι η Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2024.
Λεπτομέρειες στα επισυναπτόμενα:

1)ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
2)ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
3)ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ