Τα νέα μας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ Β ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΦΣΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΤΟΥ ΔΙΛΟΦΜΑ 2023

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας παραθέτουμε την πρόσκληση της Β Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης τόσο του Συλλόγου μας, όσο και του ΔΙ.ΛΟ.Φ.ΜΑ., για την Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2023, στα γραφεία του Συλλόγου μας στις 18:30 το απόγευμα, σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 18:30 το απόγευμα, στα γραφεία του Συλλόγου μας.

Λεπτομέρειες στα επισυναπτόμενα:
1)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ Β ΕΤΗΣΙΑ Γ.Σ. ΤΟΥ Φ.Σ.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
2)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ Β ΕΤΗΣΙΑ Γ.Σ. ΤΟΥ ΔΙ.ΛΟ.Φ.ΜΑ.