Τα νέα μας

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Συνάδελφοι,
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! σε συνέχεια της προηγούμενης ενημέρωσης σχετικά με την Αίτηση για διενέργεια αυτοψίας για την κρατική επιχορήγηση από την πρόσφατη κακοκαιρία σας επισυνάπτουμε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να συγκεντρώσετε και να τα αποστείλετε στο email: ezm15@thessaly.gov.gr
Λεπτομέρειες στο επισυναπτόμενο:
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ