Τα νέα μας

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ

Συνάδελφοι,
σας παραθέτουμε επείγουσα και σημαντική Ενημέρωση από τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Μαγνησίας για διενέργεια αυτοψίας αναφορικά με κρατική επιχορήγηση λόγω της πρόσφατης κακοκαιρίας καθώς και την Αίτηση για διενέργεια αυτοψίας από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, την οποία πρέπει να υποβάλλεται άμεσα σήμερα Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2023, το αργότερο μέχρι τις 12:00 στα γραφεία του Συλλόγου, εις διπλούν.
Λεπτομέρειες στα επισυναπτόμενα:
1)ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
2)ΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΨΙΑ