Τα νέα μας

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 23/01/2023

Συνάδελφοι,
σας παραθέτουμε οδηγίες σχετικά με την διαδικασία κατάθεσης των τιμολογίων για τον Προσωπικό Ιατρό για τους μήνες Σεπτέμβριος, Οκτώβριος και Νοέμβριος 2022 στο ΔΙ.ΛΟ.Φ.ΜΑ..
Συγκεκριμένα:
  • Το Συνοδευτικό Σημείωμα Υποβολής και το Πρωτότυπο Τιμολόγιο για τον Προσωπικό Ιατρό του κάθε μήνα(Σεπτέμβριος, Οκτώβριος και Νοέμβριος), θα τα τοποθετήσετε σε ξεχωριστό φάκελο(Α4 μέγεθος) για κάθε μήνα,
  • Θα κολλήσετε έξω από τον κάθε φάκελο το αντίστοιχο κυτίο(ετικέτα) του μήνα που σας εκδίδει το ΚΜΕΣ,
  • Τους φακέλους θα τους τοποθετήσετε σε έναν μεγαλύτερο φάκελο(πχ Α3 μέγεθος) και θα τον σφραγίσετε με την σφραγίδα του φαρμακείου σας,
  • Τέλος, θα συμπληρώσετε ένα Έντυπο Παραλαβής ΔΙ.ΛΟ.Φ.ΜΑ(και οι τρεις μήνες σε ένα έντυπο), όπως κάνατε κάθε φορά.
Σας υπενθυμίζουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία παράδοσης των Τιμολογίων για τον Προσωπικό Ιατρό στο ΔΙ.ΛΟ.Φ.ΜΑ. είναι η Δευτέρα 23/01/2023.