Τα νέα μας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Συνάδελφοι,
σας παραθέτουμε ενημέρωση για την έκδοση τιμολογίων για τις «Εγγραφές στον προσωπικό ιατρό» ανά μήνα αναφοράς Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου και Νοεμβρίου  και για τυχόν διαφορές δικαιωμάτων του μηνός Δεκεμβρίου.
 Επίσης σας αποστέλλουμε την ενημέρωση που στάλθηκε προς τα μηχανογραφικά  προγράμματα φαρμακείου σχετικά με τα ανωτέρω.
Λεπτομέρειες στα επισυναπτόμενα:
1)ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΑΤΡΟ
2)ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ