Τα νέα μας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΦΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

Συνάδελφοι,
σας παραθέτουμε ενημέρωση σχετικά με :

  • Την έκδοση τιμολογίων για τις «Εγγραφές στον προσωπικό ιατρό» ανά μήνα αναφοράς
  • Την έκδοση ενός Πιστωτικού τιμολογίου παρακρατήσεων έτους 2022 που θα συμπεριληφθεί στη ΣΣΥ
  • Την υποβολή και πληρωμή των εντύπων διενέργειας αντιγριπικού εμβολιασμού μηνός Δεκεμβρίου
  • Το νέο νόμο με την παράταση μέτρων covid-19, όπως πχ παράταση ισχύος των συνταγών μέχρι 31.03.2023
  • Την Απογραφή των Ναρκωτικών
  • Την παρακράτηση φόρου 4% &  8%
  • Την έκδοση των τιμολογίων σύμφωνα με το MyData
  • Την παράταση ισχύος μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α. για ορισμένα αγαθά και υπηρεσίες

Λεπτομέρειες στο επισυναπτόμενο:
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΦΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ  ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ