Τα νέα μας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Φ.Σ.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Σας παραθετουμε Δελτίο Τύπου σχετικά με την νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φαρμακευτικού Συλλόγου Μαγνησίας.
Λεπτομέρειες στο επισυναπτόμενο:
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΦΣΜΑΓΝΗΣΙΑΣ