Τα νέα μας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ & ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Συνάδελφοι,
σας παραθέτουμε ενημέρωση για την ολοκλήρωση εκκαθάρισης του τακτικού ελέγχου μηνός Ιουνίου & για τη διαδικασία των ενστάσεων.
Λεπτομέρειες στο επισυναπτόμενο: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ