Τα νέα μας

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ

Συνάδελφοι,
σας παραθέτουμε όλη την παρουσίαση υποβολής συνταγών.
Λεπτομέρειες στο επισυναπτόμενο:
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ