Τα νέα μας

ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ 1Οης ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΤΙΓΡΙΠΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ & ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΤΙΤΕΤΑΝΙΚΟΥ ΟΡΟΥ

Συνάδελφοι,
σας παραθέτουμε ενημέρωση σχετικά με την έναρξη 10ης Εξεταστικής Περιόδου για την Πιστοποίηση Διενέργειας Αντιγριπικού Εμβολιασμού και Χορήγησης Αντιτετανικού Ορού.
Λεπτομέρειες στο επισυναπτόμενο:
ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ 10ης ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΤΙΓΡΙΠΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ & ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΤΙΤΕΤΑΝΙΚΟΥ ΟΡΟΥ