Τα νέα μας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΗΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΑΓΩΝ

Συνάδελφοι,
κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής συνταγογράφησης από τον ιατρό
και συγκεκριμένα στο πεδίο συχνότητα επαναλήψεων των επαναλαμβανόμενων συνταγών προστέθηκε η επιλογή «κάθε 4 εβδομάδες» (δηλ. κάθε 28 μέρες).
Πρόκειται για μία προσθήκη η οποία εισάγεται από την ΗΔΙΚΑ από 06/10ου , για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση τριμήνων, τετραμήνων κλπ. συνταγών, παράλληλα με την ήδη διαθέσιμη επιλογή της επανάληψης της συνταγής «κάθε 30 ημέρες».
            Η καινοτομία αυτή εισάγεται μετά από αίτημα του ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να υπάρχει διαθέσιμη η επανάληψη της συνταγής «κάθε 28 ημέρες» μετά την επιλογή της οποίας από τον ιατρό, το σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης αυτόματα θα υπολογίζει και θα «κόβει» το δεύτερο κουτί εφόσον πχ. πρόκειται για συσκευασία εμβαλαγίου των 28 χαπιών με δοσολογία 1*1, επιτρέποντας τη συνταγογράφηση ενός μόνο εμβαλαγίου στην περίπτωση αυτή.
            Υπενθυμίζεται ότι ο φαρμακευτικός έλεγχος σε «χάπια, σιρόπια και αναπνευστικά φάρμακα υπό τη μορφή αμπούλας» είναι ηλεκτρονικός και αυτόματος κατά τη διαδικασία συνταγογράφησης οπότε δεν υπάρχει περικοπή στις περιπτώσεις αυτές των συνταγών, κατά τον τακτικό έλεγχο.
 
Επισυνάπτεται η ανακοίνωση της ΗΔΙΚΑ:
           
Επαναληψιμότητα συνταγής
Αναρτήθηκε:6/10/22 - 9:20 π.μ.
Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα 6/10/2022 στην καταχώριση συνταγής η επαναληψιμότητα συνταγής ορίζεται από τα εξής πεδία: Επαναλήψεις συνταγής, με τιμές 1 έως 6, και Περίοδος Επανάληψης, με τιμές 1 μήνας (30 ημέρες), 4 εβδομάδες (28 ημέρες), 2 μήνες (60 ημέρες).
Για τον ορισμό της επαναληψιμότητας ισχύουν οι παρακάτω κανόνες:
-    Επανάληψη συνταγής με περίοδο επανάληψης 1 μήνα μπορεί να οριστεί για 3 έως 6 επαναλήψεις
-    Επανάληψη συνταγής με περίοδο επανάληψης 4 εβδομάδες μπορεί να οριστεί για 3 έως 6 επαναλήψεις
-    Επανάληψη συνταγής με περίοδο επανάληψης 2 μήνες μπορεί να οριστεί για 2 έως 3 επαναλήψεις