Τα νέα μας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ 95% ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΒΟΛΩΝ ΤΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕ.ΔΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ 5%

Συνάδελφοι,
σας παραθέτουμε ενημέρωση για την πληρωμή του 95% του Αυγούστου και για την  οριστικοποίηση  των υποβολών του Ιουνίου από τις ΠΕ.ΔΙ και την εξόφληση του 5%.
Λεπτομέρειες στο επισυναπτόμενο:
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ 95% ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΩΝ ΥΠΟΒΟΛΩΝ ΤΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕ ΔΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ 5%