Τα νέα μας

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ ΥΠ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΜΗ - ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Συνάδελφοι,
σας παραθέτουμε ενημέρωση, μετά τη διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπ. Ανάπτυξης, περί της εγγραφής ατομικών επιχειρήσεων φαρμακείων στο Γ.Ε.ΜΗ. και της μη υποχρέωσης των φαρμακείων να εγγραφούν στο Εμπορικό Επιμελητήριο, καθώς και ότι η εγγραφή  των ατομικών επιχειρήσεων φαρμακείων στο ΓΕΜΗ θα λάβει χώρα αυτομάτως μέσω διασύνδεσης της Α.Α.Δ.Ε. με το ΓΕ.Μ.Η.
Λεπτομέρειες στα επισυναπτόμενα:
1)ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ ΥΠ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2)ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ - ΓΕΜΗ