Τα νέα μας

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΦΣ ΣΤΟΝ Γ.Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Συνάδελφοι,
σας ενημερώνουμε ότι μετά  από σημερινή επίσκεψη μελών του προεδρείου του ΠΦΣ με τον Γ.Γ. Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, κ. Σωτ. Αναγνωστόπουλο, σας ενημερώνουμε ότι:

1. Δεν εγγράφονται τα φαρμακεία στα επιμελητήρια
2.Δεν θα επιβληθούν πρόστιμα σε περίπτωση εκπρόθεσμης εγγραφής στο ΓΕΜΗ για τις ατομικές επιχειρήσεις φαρμακείων
3. Δεν απαιτείται αναδρομική πληρωμή των τελών στο ΓΕΜΗ 
4.  Διευκρινίστηκε ότι δεν απαιτείται καμία ενέργεια εγγραφής των ατομικών επιχειρήσεων φαρμακείων στο ΓΕΜΗ . Θα εκδοθεί σχετική εγκύκλιος από το Υπουργείο Ανάπτυξης.