Τα νέα μας

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΜΗ

Συνάδελφοι,
Σας παραθέτουμε ορθή επανάληψη  αναφορικά με την υποχρέωση  εγγραφής των φαρμακείων στο Γ.Ε.ΜΗ.
Λεπτομέρειες στο επισυναπτόμενο:
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΜΗ