Τα νέα μας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΦΥΚ

Συνάδελφοι,
  σας παραθέτουμε ενημέρωση σχετικά με την χορήγηση ΦΥΚ μέσω ιδιωτικών Φαρμακείων για το χρονικό διάστημα που θα παραμείνουν κλειστές οι Φαρμακευτικές Εταιρείες.

Λεπτομέρειες στο επισυναπτόμενο έγγραφο που ακολουθεί:
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΥΚ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ