Τα νέα μας

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Συνάδελφοι,
 σας παραθέτουμε σημαντική ενημέρωση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου σχετικά με την υποχρεωτική χρήση μάσκας στα φαρμακεία από τους φαρμακοποιούς, τους εργαζόμενους και το συναλασσόμενο κοινό.
Προσοχή, η μη χρήσης μάσκας, συνεπάγεται πρόστιμο 150,00Ευρώ.
Επίσης, εκ του Π.Φ.Σ., σας αποστέλλουμε αφίσα σχετικά με την χρήση μάσκας, την οποία πρέπει να την εκτυπώσετε και να την αναρτήσετε στις προθήκες των φαρμακείων.

Λεπτομέρειες στο επισυναπτόμενο έγγραφο που ακολουθεί:
1)ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
2)ΑΦΙΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ