Τα νέα μας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΦΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ 30.06.2020 & ΤΕΑΥΦΕ

Συνάδελφοι,

σας παραθέτουμε έγγραφα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, αναφορικά με την λήξη προθεσμιών στις 30.06.2020 και το Δελτίο Τύπου του Ταμείου ΤΕΑΥΦΕ για νέα παράταση υποβολής αίτησης ρύθμισης οφειλών ασφαλιστικών εισφορών.


Λεπτομέρειες στα επισυναπτόμενα:
1)ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ
2)ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΕΑΥΦΕ
3)ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΕΑΥΦΕ