Τα νέα μας

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΑΥΛΩΝ ΣΥΝΤΑΓΩΝ

Συνάδελφοι,
σας παραθέτουμε οδηγίες από το Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο σχετικά με τις άυλες συνταγές.

Λεπτομέρειες στα επισυναπτόμενα:
1)ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ
2)ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΟΠΥΥ ΜΕ ΟΔΗΓΙΕΣ
3)ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 53 ΠΝΠ
4)ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ
5)ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΓΙΑ Ε-ΔΑΠΥ
6)Υ.Δ. ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
7)Υ.Δ. ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 49