Τα νέα μας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΦΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ(ΓΕΑ, ΓΕΣ, ΓΕΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΟ)

Συνάδελφοι,

σας παραθέτουμε σημαντική ενημέρωση από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο σχετικά με την παράταση της μεταβατικής περιόδου για τις χειρόγραφες συνταγές και για την εφαρμογή των άρθρων 36 & 49 της Π.Ν.Π. 68Α/20.03.2020.


Λεπτομέρειες στα επισυναπτόμενα:
1)ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
2)ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΘΡΩΝ 36 & 49 ΤΗΣ Π.Ν.Π. 68Α/20.03.2020