Τα νέα μας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Συνάδελφοι,

Σας παραθέτουμε οικονομικά μέτρα στήριξης των φαρμακείων λόγω της κρίσης  που αφορούν στην παράταση πληρωμής  ΦΠΑ , βεβαιωμένων οφειλών προς  ΔΟΥ, καταβολής ασφαλιστικών εισφορών , διατήρηση λειτουργίας  των φαρμακείων  με προσωπικό ασφαλείας (εκ περιτροπής εργασία), επιστροφή προκαταβολής φόρου , αναστολής προθεσμίας λήξης  αξιογράφων.
Προσοχή για την επιστροφή προκαταβολής η προθεσμία είναι μέχρι 10 Απρίλιου. 


Λεπτομέρειες στο επισυναπτόμενο:
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ