Τα νέα μας

ΦΟΡΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Συνάδελφοι,

  σας παραθετουμε τη Φόρμα Βεβαίωσης Κυκλοφορίας Εργαζομένου, για όσους απασχολείται προσωπικό.


Λεπτομέρειες στο επισυναπτόμενο:
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ