Τα νέα μας

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 20/03/2020

Συνάδελφοι,

σας παραθέτουμε επείγουσα ενημέρωση για την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που εκδόθηκε στις 20 Μαρτίου 2020 και έχει άμεση ή έμμεση επίπτωση στην λειτουργία των Φαρμακείων μας.


Λεπτομέρειες στα επισυναπτόμενα:
1)ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΝΠ
2)ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΠΝΠ
3)ΠΝΠ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΜΕΤΡΑ