Τα νέα μας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΥΛΗ ΣΥΝΤΑΓΗ, ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Συνάδελφοι,
Σας παραθέτουμε έγγραφα προς ενημέρωσή σας αναφορικά με την Άυλη Συνταγή, Συντελεστή ΦΠΑ για συγκεκριμένα προϊόντα και μέγιστη ποσότητα διάθεσης προϊόντων.

Λεπτομέρειες στα επισυναπτόμενα:
1)ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ
2)ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 36
3)ΗΔΙΚΑ ΟΔΗΓΙΕΣ