Τα νέα μας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΘΥΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Συνάδελφοι,
σας παραθέτουμε σημαντική ενημέρωση από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο σχετικά με την εξυπηρέτηση του κοινού από θυρίδα ασφαλείας.

Λεπτομέρειες στα επισυναπτόμενα:
1)ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΦΣ
2)ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ