Τα νέα μας

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΦΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ

Συνάδελφοι,
  σας παραθέτουμε σημαντική ενημέρωση από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο σχετικά με τα Αντιβιοτικά.

Λεπτομέρειες στα επισυναπτόμενα:
1)ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ
2)ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟ ΕΥΡΟΒΑΡΟΜΕΤΡΟ