Τα νέα μας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Συνάδελφοι,
σας παραθέτουμε ενημέρωση από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο σχετικά με τις Ελλείψεις Φαρμάκων.

Λεπτομέρειες στο επισυναπτόμενο:
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΑΠΟ ΠΦΣ