Τα νέα μας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΦΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΦΥΚ ΑΠΟ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Συνάδελφοι,
  σας παραθέτουμε σημαντική Ενημέρωση από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο σχετικά με την ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ για την διάθεση των ΦΥΚ από τα φαρμακεία.

Λεπτομέρειες στα επισυναπτόμενα:
1)ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΦΣ
2)ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΟΠΥΥ