Τα νέα μας

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΦΣΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

  σας παραθέτουμε την απόφαση της Περιφέρειας που αφορά τις Αρχαιρεσίες του Συλλόγου που πραγματοποιήθηκαν την 1η Δεκεμβρίου 2019, καθώς επίσης και την συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Φαρμακευτικού Συλλόγου Μαγνησίας.
Συνάδελφοι, σύμφωνα με το καταστατικό του ΔΙ.ΛΟ.Φ.ΜΑ., άρθρο 8, παράγραφος 1, τα μέλη που απαρτίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου είναι και ταυτόχρονα και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΙ.ΛΟ.Φ.ΜΑ.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον εκπρόσωπο της Περιφέρειας Θεσσαλίας κ. Τσατσούλη Θεμιστοκλή, καθώς επίσης τόσο τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης κύριο Θεόδωρο Κούτρα, όσο και τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής κ.κ. Κωστάλα Γεώργιο, Μπίτζα Παναγιώτα - Ευλαλία και Στεργιόπουλο Απόστολο, οι οποίοι βοηθήσαν στην επιτυχή έκβαση των αρχαιρεσιών.


Λεπτομέρειες στα επισυναπτόμενα:
1)ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1
2)ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 2
3)ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ Δ.Σ. ΦΣΜΑΓΝΗΣΙΑΣ