Τα νέα μας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΦΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΤΟ ΕΔΑΠΥ

Συνάδελφοι,
  σας παραθέτουμε σημαντικές ενημερώσεις σχετικά με το νέο DATA CENTER του  ΕΟΠΥΥ, διευκρινήσεις για το ΕΔΑΠΥ, όπως και για τη διακοπή λειτουργίας εφαρμογών του ΕΟΠΥΥ.

Λεπτομέρειες στα επισυναπτόμενα:
1)DATA CENTER ΕΟΠΥΥ
2)ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ E-ΔΑΠΥ
3)ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ